www.rama.net.ua / Новини / Новини Олександрії / 2007 / Березень / Депутатське звернення щодо виділення коштів

Заволати!

Депутатське звернення щодо виділення коштів

31 березня 2007

Для підтримки стабільної екологічної ситуації по Кіровоградській області було розроблено кошторис фінансування заходів по будівництву нових та ліквідації старих сміттєзвалищ.

Прем’єр – міністру України
ЯНУКОВИЧУ В.Ф.

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
щодо виділення коштів на фінансування
природоохоронних заходів у Кіровоградській обл.

Вельмишановний Вікторе Федоровичу!

Звертаюсь до Вас з приводу виділення коштів для вирішення природоохоронних питань в Кіровоградській області.

Для підтримки стабільної екологічної ситуації по Кіровоградській області було розроблено кошторис фінансування заходів по будівництву нових та ліквідації старих сміттєзвалищ. До основних заходів, які потребують нагального фінансування відносяться:

1. Ліквідація міського звалища твердих побутових відходів, яке межує з вул. Польова в м. Олександрії – 1150,573 тис. грн.

Доцільність здійснення заходу. Міське несанкціоноване звалище твердих побутових відходів (ТПВ), яке підлягає ліквідації, розміщене в м. Олександрії поблизу вул.. Польової. Площа міського звалища – 7,3 га. На полігон ТПВ відсутня проектно-кошторисна документація, не витримується санітарно-захисна зона, відсутні спостережливі свердловини. Проектом ліквідації передбачається заповнення існуючого урвища площею 0,85 га твердими побутовими відходами до проектної відмітки з подальшою повною ліквідацією звалища. Для забезпечення екологічної безпеки після закриття звалища, проектом передбачено улаштування верхнього ізоляційного шару. Територію звалища планується в подальшому використовувати під пасовище, припиниться забруднення землі та підземних вод.

2. Розроблення дослідно-промислового зразку пересувної модульної установки для знешкодження непридатних хімічних засобів захисту рослин (далі ХЗЗР) та інших токсичних відходів – 1200,0 тис. грн.

Доцільність здійснення заходу. В Україні накопичено близько 24 тис. тонн непридатних ХЗЗР, у т.ч. у Кіровоградській області – 1191,7 тонн, переважна частина яких зберігається в умовах, що не виключають можливості забруднення ними навколишнього природного середовища. На сьогодні, в Україні відсутні підприємства та технологічні потужності, які дозволили б зняти цю гостру екологічну проблему. Створення виробничої інфраструктури по знешкодженню непридатних ХЗЗР, дозволить вирішити питання їх знешкодження.

3. Будівництво сміттєзвалища твердих побутових та нетоксичних промислових відходів у м. Олександрії Кіровоградської області (пусковий комплекс) – 298,0 тис. грн.

Доцільність здійснення заходу. Запобігання забруднення ґрунтових та підземних вод побутовими та промисловими відходами. Наявність організованого полігону твердих побутових відходів, потужністю 19,133 тис. тонн/рік, сприятиме покращенню екологічного стану р. Інгулець та екологічного оздоровлення басейну Дніпра, притокою якого є р. Інгулець.

4. Санація діючого сміттєзвалища у м. Кіровограді – 6188,998 тис. грн.

Доцільність здійснення заходу. У м. Кіровограді понад 50 років тому, без урахування розвитку територій населених пунктів, екологічних та санітарних умов (без газовидалення, відводу фільтратів, наглядових свердловин, водопостачання та водовідведення, господарських будівель, освітлення, телефонного зв’язку).

У 2006 році за рахунок коштів Кіровоградського міського фонду охорони навколишнього природного середовища виконані передпроектні роботи щодо вибору земельної ділянки, містобудівне обґрунтування і короткий розділ щодо оцінки впливу на навколишнє природне середовище до ділянки будівництва полігону твердих побутових відходів, розроблено проект, в якому передбачені кошти для проходження комплексної державної експертизи.

5. Створення системи моніторингу довкілля Кіровоградської області (перший етап) – 1989,5 тис. грн.

Доцільність здійснення заходу. Державна система моніторингу довкілля – це багатоцільова, багаторівнева, відкрита інтегрована автоматизована система, яка функціонує на національному, регіональному, відомчому, об’єктовому та предметному рівнях.

Система моніторингу Кіровоградської області є складовою частиною національної системи моніторингу довкілля України та національної інформаційної інфраструктури.

Створення системи радіаційного моніторингу у м. Кіровоград і на інших територіях області має зайняти пріоритетне місце серед екологічних проблем області, так як в межах населених пунктів області та м. Кіровоград розташовані великі по об’ємах відвали гірських порід та забалансової уранової руди, з поверхні яких відбувається есхаляція (вихід) радону. Середні концентрації радону у м. Кіровоград та області здебільшого значно перевищують середньостатистичні рівні. Зважаючи на це, слід провести обстеження території області і міста та всебічний аналіз радіаційного стану з метою визначення відповідного статусу Кіровоградської області.

6. Будівництво полігону твердих побутових відходів в с. Луганка Петрівського району Кіровоградської області – 2500,0 тис. грн.

Доцільність здійснення заходу. Будівництво полігону твердих побутових відходів передбачено для забезпечення функціонування соціальної інфраструктури с. Луганка Петрівського району Кіровоградської області. Полігон призначений для складування 8790 м3 відходів на протязі 15 років.

Впровадження даного заходу дозволить звести до мінімуму негативний вплив на довкілля від складування відходів, ліквідувати несанкціоноване звалище сміття, значно зменшити забруднення таких складових навколишнього середовища, як атмосферне повітря, земля та підземні водоносні горизонти.

7. Знешкодження непридатних до використання пестицидів та отрутохімікатів на території Новомиргородського району Кіровоградської області – 315,365 тис. грн.

Доцільність здійснення заходу. На території Новомиргородського району Кіровоградської області накопичено 21,6 тонн непридатних для використання пестицидів, що зберігаються у неналежних умовах та становлять реальну небезпеку навколишньому середовищу. Впровадження даного заходу дозволить звести до мінімуму негативний вплив на довкілля від непридатних для використання пестицидів, значно зменшити забруднення таких складових навколишнього середовища, як атмосферне повітря, високопродуктивні сільськогосподарські землі, поверхневі водні об’єкти та підземні водоносні горизонти.

8. Формування національної екологічної мережі на території Кіровоградської області – 164,6 тис. грн.

Доцільність здійснення заходу. Територія Кіровоградської області характеризується значним рівнем антропогенної трансформації, яка є наслідком тривалого різнобічного та високо інтенсивного використання природних ресурсів з часу її заселення до наших днів. Природні ландшафти і близькі до них за сучасним станом території та об’єкти складають близько чверті від загальної площі області. Найбільш захищеними є природні комплекси в межах природно – заповідного фонду, представленого 178 територіями і об’єктами загальною площею 12,1 тис. га, що становить лише 1,02 % від загальної площі області. Рівень заповідності у Кіровоградській області є найнижчим в Україні. Формування екологічної мережі на території області передбачає розроблення і реалізацію комплексу організаційних, правових, економічних, наукових, інформаційних та інших заходів з урахуванням конкретних місцевих природних, соціальних, історичних, культурологічних та ін. умов Центральноукраїнського регіону на основі загальноприйнятих міжнародних і державних методик і підходів.

9. Реконструкція очисних споруд в м. Новомиргороді Новомиргородського району Кіровоградської області – 695,378 тис. грн.

Доцільність здійснення заходу. Очисні споруди господарсько-побутової каналізації м. Новомиргороді, потужністю 1319 м3/добу, основна очистка на яких здійснювалася щебеневому біофільтрі, належали шахті «Новомиргородська» ДХК «Олександріявугілля». Госппобутові стоки змішувалися з шахтними водами, обсяг яких у 20 разів більший, і через ставок-відстійник скидалися у р. В.Вись. У 1998 році шахту ліквідовано і госппобутові стоки скидаються у водний об’єкт не очищеними. Як наслідок, йде забруднення поверхневих вод в басейні р. В.Вись. Концентрації забруднювачів в них перевищують гранично допустимі у 335-45 разів по органічних речовинах та 18-30 разів по азоту амонійному та нафтопродуктах. Ситуація ускладнюється тим, що нижче за течією р. В. Вись розміщено водозабори питного водопостачання населених пунктів Кіровоградської області та самого м. Новомиргород.

10. Заходи по запобіганню забруднення підземних вод та ґрунтів на території Кіровоградської області – 8500,0 тис. грн.

Доцільність здійснення заходу. Кіровоградська область має найменші в Україні запаси водних ресурсів, як поверхневих, так і підземних. Значна кількість свердловин, біля 600 одиниць, внаслідок тривалого використання, стали безводними і не можуть виконувати функцію водозаборів. Одночасно вони є джерелом забруднення підземних вод, запаси яких вкрай обмежені. Проблема загострюється тим, що внаслідок реформування сільського господарства частина свердловин стала безхозною, відсутній нагляд за дотриманням зон санітарної охорони.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 16 Закону України «Про статус народного депутата України», з метою запобігання екологічної катастрофи, прошу Вас, вельмишановний Вікторе Федоровичу, дати доручення відповідним центральним органам виконавчої влади щодо вирішення питання про фінансування природоохоронних заходів у Кіровоградській області., що викладені у депутатському зверненні.

Прошу Вас повідомити мене про результати вирішення питання у встановлений законодавством термін.

З повагою
народний депутат України
№ 147 С. Цапюк

Додати свій коментар

Ваше ім’я:
E-mail:
Коментар:

Коментарі читачів

флинт александрийский

А где эту сумму взять эколог, и еще .... был ли ответ народному депутату Цапюку от Януковича??????

poison smaile

Я як еколог вважаю що нашому місту потрібна увага та вливання крупної суми для поліпщення стану н.с.

fRaNkllyN

2BeNjAmIn
- A vsi inshi - off?

BeNjAmIn

Я вважаю, що за екологією Кіровоградщини та України потрібно наглядати.

Пожарный

А мусорная свалка горит непрерывно, народ дышит алкоидами, это рак , инфаркт, болезни мозга, кто ответит, почему тех кто украл деньги на строительство новой не посадят в тюрьму?

Дфеш

Пора переизбирать этих брехунов котпорые и раньше ничего не делали, и сейчас. Стабильно стали жить - брехня, долой Скичка.

Житель ул ПОлевая Н К жук

В течении восьми лет, будучт мером Александрии вы в месте с вашим депутатом Турским обещали закрыть мусорник, но воз и ныне там , насколько мы знаем нынешний зам городского головы Скичка Пивняк ВВ уже открывал мусорнмк за городом и для этого они с Шахадинцем тогда начальником экологии области начали на предприятии ПИвняка изготавливать пресса , купили трактора украли массу денег, просим разобраться куда делись наши народные деньги, почему ее не открыли раньше, куда ушли деньги, почему Пивняк стал замом мера , что и Скичко имеет связь с теми деньками, Ув Степан Кирилович просим разобраться и привлечь виновных к ответу.
Лютий 2007 Березень 2007 Квiтень 2007
пнвтсрчтптсбнд1 2 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 13
14
15
16
17
18
19 20 21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Copyright © Радіо Маяк 2009

Зворотній зв’язокОбмеження відповідальностіПро сайт


Алеевка ;-)